Doprava

U tištěných produktů je k ceně účtováno poštovné. Zasíláme prostřednictvím České pošty, cena poštovného dle počtu kusů zakoupených her:

1-6 ks výtisků hry – poštovné 60 Kč

7 a více výtisků hry – poštovné 120 Kč.

Obchodní podmínky

Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jejímž předmětem je koupě produktů buď v elektronické nebo tištěné podobě. (dále jen „produkty“), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.logopedieprodeti.cz.

E-shop Logopedie pro děti provozuje Pavel Černý.

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Mgr. Pavel Černý

Adresa: Burdova 407/33, Praha 9 Kyje,

IČO: 87149354      DIČ: CZ7704110095

Adresa: Praha 9 – Burdova 407/33, 198 00

Zapsaný: Úřad městské části Praha 14, č.j. ŽO/08/006470/JC (výpis z online registru – RŽP)

Email: info@logopedieprodeti.cz

Autorská práva

Všechny produkty jsou chráněny autorským právem.

Elektronické produkty (PDF) je zakázáno kopírovat, šířit, prodávat či jakkoli poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora.

Tištěné produkty je zakázáno kopírovat. Zakoupené tištěné produkty je povoleno dále prodávat a pro tento účel je k dostání balíček produktů s výhodnou velkoobchodní cenou.

Objednávka

Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní Smlouvu. Kupující objednává produkty vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové stránky www.logopedieprodeti.cz/pokladna. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

Sjednanou kupní cenou produktu (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Prodávající není plátce DPH, cena uvedená na webových stránkách a ve shrnutí objednávky je tak konečná.

Při nákupu elektronických produktů se neúčtují žádné náklady na dopravu.

Při nákupu tištěných produktů je připočteno poštovné. Zasíláme prostřednictvím České pošty, cena poštovného dle počtu kusů zakoupených her je stanovena takto:

1-6 ks výtisků hry – poštovné 60 Kč

7 a více výtisků hry – poštovné 120 Kč.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura přijde kupujícímu e-mailem.

Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayPal. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayPal.

Platit je možné bankovním převodem na korunový účet prodávajícího nebo online platební kartou nebo přes svůj Paypal účet. K platbě platební kartou není potřeba mít zřízený PayPal účet.

Způsob dodání produktů

Při koupi elektronických produktů vám bude po zaplacení poslán e-mail s odkazem, na kterém je možné otevřít a stáhnout produkty.

Při koupi tištěných produktů bude po zaplacení poslán balíček se zbožím poštou na vaši adresu uvedenou v objednávce.

Dodací lhůta

Zakoupené elektronické produkty vám budou dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, případně kdy bude provedena platba přes PayPal. Nejčastěji elektronické produkty odesíláme do několika hodin od přijetí platby. Pokud vám nepřijde do 3 dnů e-mail s odkazem ke stažení produktů, zkontrolujte prosím spam nebo hromadnou poštu.

Zakoupené tištěné produkty budou odeslány poštou do 10 dnů od obdržení platby.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a vytisknout dokumenty ve formátu PDF.

Odstoupení od smlouvy

Za produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30ti dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení začíná běžet následující den po dni doručení produktu. O odstoupení od smlouvy je potřeba prodávajícího informovat emailem na adresu info@logopedieprodeti.cz před uplynutím 30ti denní lhůty.

V případě, že vrátíte elektronický produkt, jste povinni jej smazat na všech svých zařízeních, kam byl uložen. Peníze vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy.

V případě, že vracíte tištěný produkt, zašlete jej na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení vráceného zboží.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny za objednávku ani do 14 dnů po době splatnosti, následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a závazek prodávajícího dodat vám produkt.

Odpovědnost

Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se také stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Závěr

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Tyto obchodní podmínky může prodávající jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text VOP účinný v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách www.logopedieprodeti.cz/obchodni-podminky/.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.10.2019.

ZAPOJTE SE DO LOGOPEDICKÉ VÝZVY

získáte tři týdenní motivační listy a nakonec překvapení

a poté občas další tipy na hry nebo novinky

 

Děkujeme! Vítejte ve výzvě! První motivační list za chvíli přistane ve vaší emailové schránce. Kdybyste jej tam nenašli, zkontrolujte spam a hromadnou poštu (newslettery).

ZAPOJTE SE DO LOGOPEDICKÉ VÝZVY

získáte tři týdenní motivační listy a nakonec překvapení

a poté občas další tipy na hry nebo novinky

Děkujeme! Vítejte ve výzvě! První motivační list za chvíli přistane ve vaší emailové schránce. Kdybyste jej tam nenašli, zkontrolujte spam a hromadnou poštu (newslettery).